Implementering av kunnskapsbasert praksis

Det å holde seg kontinuerlig oppdatert på ny kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for å levere kvalitet på alle nivåer innen helse, og i all behandling av pasienter. Likevel viser forskning at det å informere klinikere om ny kunnskapsbasert forskning ikke nødvendigvis fører til endringer i daglig klinisk praksis. Det kan ta 17 år før det når pasienten. Derfor må det også settes i verk mer formelle, systematiske tiltak for å endre praksisen.  

Implementering av kunnskapsbasert praksis
Implementering av kunnskapsbasert praksis Foto Shutterstock 26.01.2018
Publisert 26. januar 2018 | Sist oppdatert 06. februar 2023

Klikk her for å lese artikkelen.