Integrert i behandlingen

Fysisk aktivitet bør være en integrert del av behandlingen for pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer sier Helsedirektoratet. Ett av målene med pakkeforløp for psykisk helse og rus er at forløpene skal bidra til ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Integrert i behandlingen
Fysisk aktivitet integrert i behandlingen. Foto: Shutterstock
Publisert 07. oktober 2021 | Sist oppdatert 08. oktober 2021

Integrert i behandlingen