Kan sosial aktivitet motvirke fallrisiko?

Ja, mener amerikanske forskere som har studert fallrisiko hos hjemmeboende eldre. Studien inkluderte 430 eldre med en gjennomsnittsalder på 76,6 år og som selv opplevde at de hadde mobilitetsutfordringer. Forskerne fant at sosial aktivitet som det å holde kontakt med familie og venner, og delta i frivillige aktiviteter eller andre sosiale aktiviteter, både kunne assosieres med redusert risiko for fall og for utvikling av kognitiv svikt. Funnene trenger bekreftelse fra flere studier, men forskerne antyder at sosial aktivitet kan være et viktig element i framtidige fallforebyggende strategier for eldre.
Kan sosial aktivitet motvirke fallrisiko?
Kan sosial aktivitet motvirke fallrisiko? Foto: Shutterstock
Publisert 19.oktober.2020 | Sist oppdatert 20.oktober.2020

Klikk her for å lese artikkelen.