Kommunal medvirkning

Det snakkes mye om samarbeid og samskaping mellom akademia og praksis. Forskningsprogrammer og regionale forskningsfond krever kommunal deltakelse i forskningsprosjekter og at kommunene skal ha ansvar for søknader om forskningsfinansiering. Men hva vet vi egentlig om denne typen samarbeid? Hvordan fungerer det i praksis?
Kommunal medvirkning
Siv Fladsrud Magnussen. Foto: Senter for omsorgsforskning
Publisert 19. mars 2021 | Sist oppdatert 19. mars 2021

Klikk her for å lese saken.