Kompetansen som kreves

Publiseringsdato 25.08.2022
Kompetansen som kreves
Foto: Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning har oversatt en oversiktsartikkel om inkluderende helse- og omsorgstjenester til eldre LGBT-personer. Artikkelen søker å identifisere kompetansen som kreves for mer inkluderende tjenester.