Kroppslige vask og stell-tjenester

Publiseringsdato 11.06.2020
Kroppslige vask og stell-tjenester
Professor Jeanne Boge ved Høgskulen på Vestlandet

Jeanne Boge er professor i sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har skrevet en oppsummering av kunnskap om kroppslige vask- og stelltjenester som pleiepersonell kan bruke både klinisk og politisk i arbeidet med å optimalisere tjenestene.