Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Mange pasienter får verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om pakkeforløp, og noen opplever at de selv må koordinere de ulike tjenestene som er involvert. Det viser SINTEFs nye evalueringsstudie av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Rapporten er basert på fokusgruppeintervjuer og individuelle intervju med brukere, pårørende og profesjonelle i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus
Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Foto: Shutterstock
Publisert 19. april 2021 | Sist oppdatert 19. april 2021

Les evalueringsrapporten her.