Legemiddelbruk i sykehjem

Sykehjemspasienter er skrøpelige, nesten alle har demens og de bruker i snitt åtte medisiner hver. En doktorgradsavhandling fra Universitetet i Bergen viser at det er mulig å redusere medisinbruk uten at det går utover pasientene.
Legemiddelbruk i sykehjem
Legemiddelbruk i sykehjem. Foto: Shutterstock
Publisert 01. oktober 2020 | Sist oppdatert 01. oktober 2020

Klikk her for å lese saken.