Legemiddelbruk i sykehjem

Publiseringsdato 01.10.2020
Legemiddelbruk i sykehjem
Legemiddelbruk i sykehjem. Foto: Shutterstock
Sykehjemspasienter er skrøpelige, nesten alle har demens og de bruker i snitt åtte medisiner hver. En doktorgradsavhandling fra Universitetet i Bergen viser at det er mulig å redusere medisinbruk uten at det går utover pasientene.