Legemiddelbruk varierer mellom omsorgsnivåene

Legemiddelbruk hos eldre varierer mellom omsorgsnivåene. Norske forskere publiserte i 2019 en undersøkelse av legemiddelbruken hos eldre over 70 år. Resultatene indikerer overforbruk av psykotrope legemidler og opioider hos eldre i sykehjem, mens hjemmeboende ser ut til å ha et overforbruk av NSAIDS og underforbruk av demenslegemidler (cholinesterase inhibitators) og legemidler som motvirker beinskjørhet.
Legemiddelbruk varierer mellom omsorgsnivåene
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Publisert 22. januar 2020 | Sist oppdatert 22. januar 2020

Klikk her for å komme til undersøkelsen.