Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet

Publiseringsdato 11.11.2022
Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet
Foto: Shutterstock

Her er en bok om utfordringer og løsninger knyttet legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Bidragsyterne er forskere fra et bredt spekter av disipliner. Boken er gratis og åpent tilgjengelig.