Mange legemidler i uheldige kombinasjoner

Multidosebrukere tar mange legemidler og ofte i uheldige kombinasjoner. PhD stipendiat Anette Vik Jøsendal har gjennomgått legemiddellistene til nesten halvparten av alle multidosebrukerne i Norge. Funnene viser at en av tre bruker 10 legemidler eller fler og at 27 % har forskrivninger som regnes som potensielt uheldige. Nesten 60 % tar kombinasjoner av medisiner som enten forsterker eller utlikner effekten av andre medisiner eller gir bivirkninger. Det trengs mer kunnskap om hvorvidt høyt forbruk av legemidler er et resultat av multidosesystemet i seg selv eller om det handler om karakteristika ved pasienter som bruker multidose.
Mange legemidler i uheldige kombinasjoner
Multidosebrukere. Foto: Shutterstock
Publisert 20. oktober 2020 | Sist oppdatert 20. oktober 2020

Klikk her for å lese artikkelen.