Mangelfull trykksårforebygging i kommunehelsetjenesten

En svensk studie har undersøkt forekomst og oppfølging av trykksår i et fylke som inkluderte både pasienter som mottok sykehustjenester og kommunale tjenester. Kartleggingsperioden omfattet 464 pasienter og blant disse ble trykksår eller høy risiko for trykksår identifisert hos 110 pasienter. På oppfølgingstidspunktet ble det registrert lav tilhelingsprosent og høy dødelighet blant pasientene, og forskerne er kritiske til kvalitet og omfang av trykksårforebyggende aktivitet i kommunehelsetjenesten.
Mangelfull trykksårforebygging i kommunehelsetjenesten
Mangelfull trykksårforebygging i kommunehelsetjenesten. Foto: Shutterstock
Publisert 23.april.2021 | Sist oppdatert 23.april.2021

Klikk her for å komme til studien.