Manglende personorientering

Norske forskere har foretatt gjentatte intervju med eldre etter utskrivelse fra sykehus, samt deres pårørende for å undersøke erfaringer og preferanser med ernæringsoppfølging i hjemmet. De eldre personene opplevde at oppfølgingen ikke tok hensyn til individuelle forhold eller til samhandling med andre hjemmetjenester som de mottok. Ernæringsomsorgen både på sykehus og i hjemmet ser ut til å mangle en personsentrert tilnærming som anerkjenner og verdsetter hele mennesket, tar hensyn til pasientens behov og ønsker, og hans eller hennes pårørende.
Manglende personorientering
Foto: Shutterstock
Publisert 19. oktober 2020 | Sist oppdatert 20. oktober 2020

Klikk her for å lese artikkelen.