Nødvendig legekompetanse i ØHD-enheter

Publiseringsdato 01.10.2020
Nødvendig legekompetanse i ØHD-enheter
Foto: Shutterstock
Hvilke legekvalifikasjoner er det behov for ved øyeblikkelig hjelp døgnopphold i den norske kommunehelsetjenesten? Dette spørsmålet tas opp i en forskningsartikkel basert på kvalitative intervju med 10 leger med erfaring fra slikt arbeid.