Ny metodebok for velferdsteknologi i sykehjem

Publiseringsdato 10.02.2023
Ny metodebok for velferdsteknologi i sykehjem
Ny metodebok for velferdsteknologi i sykehjem

Kompetansesenter for demens ved Bergen kommune har nylig lansert en metodebok for velferdsteknologi i sykehjem. Boka er ment som et verktøy for helsepersonell i møte med pasientalarmsystem, GPS og kameratilsyn i sykehjem. Her beskrives blant annet hvordan ansatte kan balansere vurderinger omkring oppstart, opplæring og avvikshåndtering. Det blir også gitt en presentasjon av teknologiske løsninger det er gjort innkjøpsavtale om.