Nyttig med forebyggende hjemmebesøk

En undersøkelse som ble gjort i Trondheim i 2013 viser at majoriteten av 80 åringer rapporterte god helserelatert livskvalitet og et godt kosthold ved besøket. Ved oppfølging rapporterer 70 % at samtalen var nyttig. Seks måneder etter hjemmebesøket rapporterer signifikant flere å ha kjennskap til kommunale helsetjenester og at de gjennomfører planlagt fysisk aktivitet 1–2 ganger per uke.
Nyttig med forebyggende hjemmebesøk
Forebyggende hjemmebesøk. Foto: Shutterstock
Publisert 22. januar 2020 | Sist oppdatert 22. januar 2020

Klikk her for å lese artikkelen.