Oppsummert forskning av kvalitative studier

Publiseringsdato 10.11.2022
Oppsummert forskning av kvalitative studier
Foto Shutterstock

Denne artikkelen er en oppsummering av forskning som har anvendt kvalitativ metode i studier av hverdagsrehabilitering.

 

Den handler om brukeres og ansattes oppfatninger av nytte og endring, knyttet til mestring av dagliglivets aktiviteter i hverdagsrehabilitering.

Forfatterne konkluderer med at mestring av hverdagen etter hverdagsrehabilitering er ikke er en enkel prosess av gevinster og endring, men en sammensatt prosess der flere av dagliglivets aktiviteter må organiseres og passe sammen.

Bergström, A., Vik, K., Haak, M., Metzelthin, S., Graff, L., & Hjelle, K. M. (2022). The jigsaw puzzle of activities for mastering daily life; service recipients and professionals’ perceptions of gains and changes attributed to reablement—A qualitative meta-synthesis. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-12.

Klikk her for å lese artikkelen.