Pasientens behov må vike

Publiseringsdato 16.01.2023
Pasientens behov må vike
Rebecca Dam og Ulla Skjødt. Foto: Privat

«Eldrebølgen» gjør at penger og kompetanse må brukes bedre. Men pakkeforløp kan gjøre at pasientens behov må vike, skriver Rebecca Dam og Ulla Skjødt i Tidsskrift for omsorgsforskning.