Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden»

Astrid Rønsen er førstelektor ved institutt for helsevitenskap på NTNU i Gjøvik. Hun har oppsummert kunnskapen om palliativ omsorg for Omsorgsbiblioteket. Vi har snakket med henne om hva hun tenker er karakteristisk for den palliative omsorgen i kommunene i Norge.
Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden»
Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden». Foto: Oda Hveem
Publisert 19. februar 2020 | Sist oppdatert 19. februar 2020

Klikk her for å lese saken.