PÅRØRENDE ETTER VOLD PÅ SYKEHJEM: «VI KJEMPER EN KAMP»

Eldre på sykehjem utsettes for vold fra beboere og forsømmelse fra ansatte. Ekstra belastende når de pårørende og helsepersonellet har forskjellig forståelse av virkeligheten, forteller forskerne til Tidsskrift for omsorgsforskning.

PÅRØRENDE ETTER VOLD PÅ SYKEHJEM: «VI KJEMPER EN KAMP»
Pårørende etter vold i sykehjem. Foto: Privat
Publisert 22. april 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Les artikkelen her: https://bit.ly/38epruE