PÅRØRENDE ETTER VOLD PÅ SYKEHJEM: «VI KJEMPER EN KAMP»

Publiseringsdato 22.04.2022
PÅRØRENDE ETTER VOLD PÅ SYKEHJEM: «VI KJEMPER EN KAMP»
Pårørende etter vold i sykehjem. Foto: Privat

Eldre på sykehjem utsettes for vold fra beboere og forsømmelse fra ansatte. Ekstra belastende når de pårørende og helsepersonellet har forskjellig forståelse av virkeligheten, forteller forskerne til Tidsskrift for omsorgsforskning.

Les artikkelen her: https://bit.ly/38epruE