Pasientsikkerhet og ledertetthet

Forskningningen avdekker lav ledertetthet i sykehjem sammenliknet med andre sektorer, samt varierende opplevelser av sikkerhets- og teamarbeidsklima blant ansatte, forteller professor Rose Mari Olsen.

Pasientsikkerhet og ledertetthet
Rose Mari Olsen, Senter for omsorgsforskning
Publisert 17. juni 2024 | Sist oppdatert 17. juni 2024

Klikk her for å lese saken.