Pasientsikkerhets-programmet har liten innvirkning

Pasientsikkerhetsprogrammet har hatt liten innvirkning på forekomst av hoftebrudd hos eldre. Denne studien, som inkluderte 16 norske kommuner, viser at innføring av fallforebyggende tiltak i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet har hatt liten effekt på forekomst av hoftebrudd hos eldre. Forskerne oppgir at fraværet av effekt kan skyldes at tiltakene i seg selv er lite effektive eller at kommunene ikke har klart å implementere dem i tråd med anbefalingene.
Pasientsikkerhets-programmet har liten innvirkning
Pasientsikkerhetsprogrammet har liten innvirkning. Foto: Shutterstock
Publisert 22.januar.2020 | Sist oppdatert 22.januar.2020

Klikk her for å komme til studien.