ROP-lidelser under koronapandemien

Hvordan har personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) opplevd livet under koronapandemien? I en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for ROP-lidelser har Marja Leonhardt og Morten Brodahl intervjuet 22 personer i alderen 23 til 65 år om dette. De fant at informantene hadde fått flere utfordringer siden COVID-19 kom til Norge. Pandemien forverrer allerede eksisterende problemer, konkluderer forfatterne: «Personer med ROP-lidelser er avhengig av sikker tilgang til helse- og sosialtjenester. Det er derfor viktig å holde lavterskeltilbud kontinuerlig i gang samt tilby alternativer til digitale konsultasjoner siden den digitale kompetansen i denne gruppen har sine begrensninger».
ROP-lidelser under koronapandemien
ROP-lidelser under koronapandemien. Foto: Shutterstock
Publisert 19. april 2021 | Sist oppdatert 19. april 2021

Les rapporten her.