Samarbeid om hjemmedød

Publiseringsdato 01.10.2020
Samarbeid om hjemmedød
Samarbeid om hjemmedød. Foto: Shutterstock
I en artikkel i BMC Palliative care har forskere fra Bergen undersøkt hva som hemmer og fremmer samarbeid mellom fastleger, hjemmesykepleien og spesialisthelsetjenesten når pasienten ønsker å få dø hjemme.