Samiske pasienter veksler mellom samisk og norsk

Inger Dagsvold har i sitt PhD-prosjekt undersøkt betydningen av kultur og språk i psykisk helsevern, slik det oppleves av klinikere og samiske pasienter. Studien viste at deltakerne, både terapeuter og samiske pasienter erfarte omfattende språkveksling mellom norsk og samisk både i hverdagen og i terapi. Tospråklige samiske pasienters språkvalg avhenger blant annet av tema, situasjon og hvem de snakker med. Samisktalende terapeuter kan mangle faguttrykk på samisk og slår over til norsk for å forklare sykdom og behandling. Dagsvold understreker at disse resultatene ikke betyr at samisktalende pasienter ikke trenger samiskspråklig terapi.
Samiske pasienter veksler mellom samisk og norsk
Samiske pasienter veksler mellom samisk og norsk. Foto: Shutterstock
Publisert 07. februar 2020 | Sist oppdatert 07. februar 2020

Samisk kultur er vektlagt som viktig for å kunne gi gode helsetjenester til samene. Resultatene fra studien indikerer at det er lite konkretisert hvordan kultur virker inn på terapi, og at det ikke er så integrert i helsefaglig praksis. Det kan synes som at det er terapeutene alene som har fått ansvaret for å yte kulturelt tilrettelagte helsetjenester. De har liten organisatorisk støtte fra helseinstitusjonene og det mangler kunnskap om det er behov for spesielle, kulturelt tilrettelagte behandlingsopplegg for samiske pasienter.

Klikk her for å lese avhandlingen.