Sammenheng mellom legemidler og fallrisiko

Den nøyaktige mekanismen som gjør at polyfarmasi (bruk av mange legemidler) kan øke fallrisiko er ukjent. Denne kanadiske studien av hjemmeboende eldre, som ble fulgt over en periode på fem år, viste at polyfarmasi var signifikant assosiert med dårlig gangfunksjon, redusert gangfunksjon og fallhendelse. Forskerne mener at sammenhengen mellom medisiner og gangfunksjon øker forståelsen for forbindelsen mellom medisiner og fall.
Sammenheng mellom legemidler og fallrisiko
Foto: Shutterstock
Publisert 20. oktober 2020 | Sist oppdatert 20. oktober 2020

Klikk her for å lese artikkelen.