Skeive perspektiver i helsefagutdanningene

Mange skeive går inn i skapet igjen når de blir avhengige av omsorgstjenester. Nå vil forskere se på hva utdanningene sier om dette og hvilke muligheter som finnes for at temaer knyttet til skeive eldre blir et tema i de helsefaglige utdanningene.

Skeive perspektiver i helsefagutdanningene
Mange skeive eldre har negative erfaringer med helse- og omsorgstjenestene. Foto: Shutterstock
Publisert 29. januar 2024 | Sist oppdatert 29. januar 2024

Klikk her for mer informasjon.