Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen er klar

Leve hele livet-reformen ble avsluttet ved utgangen av 2023, og sluttrapporten fra evalueringen er nå publisert. Rapporten oppsummerer fem års reformarbeid.

Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen er klar
Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre.
Publisert 10. april 2024 | Sist oppdatert 10. april 2024

Les mer på Helsedirektoratets nettsider.