Søkelys på hverdagsrehabilitering

Publiseringsdato 30.11.2022
Søkelys på hverdagsrehabilitering
Søkelys på hverdagsrehabilitering. Foto: Shutterstock

I dette bokkapittelet (essay) diskuterer forfatterne Moe, Hedlund og Brataas hverdagsrehabilitering i lys av medvirkning, tverrfaglighet og arbeidslivskulturer i de hjemmebaserte tjenester.