Status for forebyggende hjemmebesøk

Dette bokkapittelet gjør rede for det kommunale tilbudet om forebyggede hjemmebesøk til eldre og reflekterer over muligheter og utfordringer.

Status for forebyggende hjemmebesøk
Status for forebyggende hjemmebesøk til eldre. Foto: Shutterstock
Publisert 30. november 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å lese bokkapittelet.