Status for forebyggende hjemmebesøk

Publiseringsdato 30.11.2022
Status for forebyggende hjemmebesøk
Status for forebyggende hjemmebesøk til eldre. Foto: Shutterstock

Dette bokkapittelet gjør rede for det kommunale tilbudet om forebyggede hjemmebesøk til eldre og reflekterer over muligheter og utfordringer.