Status for forebyggende hjemmebesøk

Publiseringsdato 30.11.2022
Status for forebyggende hjemmebesøk
Status for forebyggende hjemmebesøk til eldre

Dette bokkapittelet gjør rede for det kommunale tilbudet om forebyggede hjemmebesøk til eldre og reflekterer over muligheter og utfordringer.