Støtte- og veiledningsressurser

Helsedirektoratet har utviklet en nettside som gir god oversikt over digitale støtte- og veiledningsressurser for arbeidet med reformens innsatsområder, tverrgående tema og satsingsområder. Veiledningsressursene har regionale støtteapparat som målgruppe, men kan også brukes lokalt.
Støtte- og veiledningsressurser
Leve hele livet. Foto: Shutterstock
Publisert 26. august 2021 | Sist oppdatert 26. august 2021

Les mer her.