Symboler kan innvirke på etterlevelse

Bruk av grafiske symboler i legemiddelveiledning kan innvirke på pasienters etterlevelse av behandlingen. Forskere ved Nord universitet har publisert en artikkel som viser at bruk av piktogram sammen med skriftlig eller muntlig informasjon kan ha positiv effekt på pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling.
Symboler kan innvirke på etterlevelse
Ikoner for helse. Foto: Shutterstock
Publisert 22. januar 2020 | Sist oppdatert 22. januar 2020

Klikk her for å lese artikkelen.