Tavle- og klyngemøter i helsetjenesten

Publiseringsdato 24.02.2023
Tavle- og klyngemøter i helsetjenesten
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Klyngemøter med visualisering på tavler kan bedre teamsamarbeid og kvaliteten i helsetjenestene viser oversikten som Oddvar Førland og Marianne Nesbjørg Tvedt har skrevet om.