TID-modellen gir effekt etter kort tid

Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens (TID) er utviklet av den norske legen Bjørn Lichtwarck og senere videreutviklet ved Sykehuset Innlandet. Intervensjonsmodellen går ut på at de ansatte som til daglig er sammen med pasienten, i samarbeid med lege og eventuelt psykolog, bruker prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg for å komme frem til skreddersydde tiltak for den enkelte pasient. I en studie fra 2018, som inkluderte pasienter fra 33 sykehjem fra 20 kommuner i Norge fant Lichtwarck m.fl at TID-modellen ga effekt etter kort tid.
TID-modellen gir effekt etter kort tid
Bjørn Lichtwarck. Foto: Privat
Publisert 08. juni 2020 | Sist oppdatert 08. juni 2020

Les artikkelen her.