Tidsskrift for omsorgsforskning

Publiseringsdato 29.01.2020
Tidsskrift for omsorgsforskning
Dette temanummeret fra av Tidsskrift for omsorgsforskning handler om velferdsteknologi. Her finner du stoff om trygghetsalarmen, elektronisk journal, avstandsomsorg, hjemmedød, etiske aspekter ved moderne helse- og velferdsteknologi gratis tigjengelig.