Tidsskrift for omsorgsforskning

Dette temanummeret fra av Tidsskrift for omsorgsforskning handler om velferdsteknologi. Her finner du stoff om trygghetsalarmen, elektronisk journal, avstandsomsorg, hjemmedød, etiske aspekter ved moderne helse- og velferdsteknologi gratis tigjengelig.
Tidsskrift for omsorgsforskning
Tidsskrift for omsorgsforskning. Foto: Senter for omsorgsforskning
Publisert 29. januar 2020 | Sist oppdatert 30. januar 2020

Klikk her for å komme til tidsskriftet.