Tilfredshet og opplevde paradokser blant norske ACT-brukere

I en fersk doktoravhandling har Ann-Mari Lofthus undersøkt brukeres erfaringer med den tverrfaglige, oppsøkende tjenesten ACT-team. Hun fant at brukerne var svært fornøyd med det behandlingstilbudet de mottok. Et element som ble ofte omtalt av ACT-brukerne, var ifølge Lofthus tilgangen til bil og hvilken betydning det har for sosial deltakelse, gode terapeutiske situasjoner og frihetsfølelse. Det å være i behandling var imidlertid også forbundet med paradokser. Brukerne uttrykte blant annet en opplevd motsetning mellom ønsket om å leve et normalt liv og i realiteten tilhøre en marginalisert gruppe. Et annet paradoks knytter seg til motsetningen mellom autonomi og individuell frihet og begrensninger og bruk av tvang i behandling.
Tilfredshet og opplevde paradokser blant norske ACT-brukere
Ann-Mari Lofthus disputerte i desember 2018. Foto: Privat
Publisert 15. desember 2018 | Sist oppdatert 22. oktober 2019

Klikk her for å lese mer om doktorgradsavhandlingen.