Tiltak for døende sykehjemspasienter med covid-19

Publiseringsdato 01.10.2020
Tiltak for døende sykehjemspasienter med covid-19
Foto: Shutterstock

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening beskriver forfatterne konkrete tiltak for skrøpelige eldre på sykehjem som er døende på grunn av covid-19. Tema i artikkelen er sentrale tegn på at pasienten er døende, forhåndssamtale og avklaring av behandlingsnivå, pårørende og palliative tiltak når pasienten er døende.