Tiltak for døende sykehjemspasienter med covid-19

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening beskriver forfatterne konkrete tiltak for skrøpelige eldre på sykehjem som er døende på grunn av covid-19. Tema i artikkelen er sentrale tegn på at pasienten er døende, forhåndssamtale og avklaring av behandlingsnivå, pårørende og palliative tiltak når pasienten er døende.

Tiltak for døende sykehjemspasienter med covid-19
Foto: Shutterstock
Publisert 01. oktober 2020 | Sist oppdatert 01. oktober 2020

Klikk her for å lese saken.