Underveisrapporten fra Leve hele livet er publisert

Leve hele livet skal støtte kommunene i arbeidet med å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstjenester. På oppdrag fra Helsedirektoratet har OsloMet, i samarbeid med Vista Analyse, undersøkt hvordan kommunene jobber med kvalitetsreformen. Funnene er beskrevet i underveisrapporten «Leve hele livet i kommunene».

Underveisrapporten fra Leve hele livet er publisert
Leve hele livet. Foto: Shutterstock
Publisert 09. mars 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å lese mer.