Ved livets slutt

Publiseringsdato 02.06.2020
Ved livets slutt
Hender
Denne studien fra Sverige har utforsket forståelsen av døden i et samisk perspektiv. Funn i studien viser til flere sider ved samisk forståelse av døden, og hvordan man støtter døende, etterlatte og ivaretar den døde.