Veiledningshefte

Denne veilederen retter fokus på hvordan kommuner kan mobilisere ressurser og være en pådriver i prosessarbeidet med reformen Leve hele livet. Meldingen har fokus på at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.
Veiledningshefte
Leve hele livet. Illustrasjon: KS Konsulent
Publisert 07. oktober 2020 | Sist oppdatert 07. oktober 2020

Klikk her for mer informasjon.