Velferdsteknologi i praksis

Publiseringsdato 30.01.2020
Velferdsteknologi i praksis
Velferdsteknologi i praksis
Boken Velferdsteknologi i praksis gir en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke muligheter ny teknologi kan gi, men belyser samtidig utfordringer ved utvikling og implementering, for den enkelte bruker og de pårørende så vel som for helsearbeiderne og samfunnet.