Videoressurs om prosessveiledning

Litt nede på denne siden finner du åtte videoer som handler om hvordan du kan bruke prosessveiledning som støtte i endrings- og utviklingsprosesser. Vi har snakket med noen av dem som har brukt disse videoene. Her deler de sine erfaringer:

  1. Erik H. Haug i samtale med Jill-Marit Moholt
  2. Nina B. Andfossen i samtale med Reidun Hov, Bente Ødegård Kjøs og Irene Mari Røen
  3. Nina B. Andfossen i samtale med Synnøve Sæther
Videoressurs om prosessveiledning
Dette er en samling på åtte korte videoer.
Publisert 08. mars 2021 | Sist oppdatert 06. oktober 2021

Videoressurs om prosessveiledning

Her følger de åtte videoene som peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. De er laget for deg som arbeider med implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet, men vil være relevante også for andre som jobber med utvikling og endring i kommunen. Hver video avsluttes med en refleksjonsoppgave og to av videoene har øvingsoppgaver.

1. Introduksjon

Om hva du vil finne i disse videoene og hvordan det kan brukes i endrings- og utviklingsarbeid.

Se videoen i fullskjerm

2. Hva skal du være oppmerksom på?

Om implementeringsfasen og hvorfor det er den mest kritiske fasen i endringsprosjekter.

Se videoen i fullskjerm

Referanser:

Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon, kunnskapsnotat

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse, fagbok

3. Hva kjennetegner prosessveilederrollen?

Om veiledningsbegrepet, om hvem som er eksperter, og om veiledningens retning og mål.

Se videoen i fullskjerm

Referanser:

Veiledningsmetodikk, håndbok

4. Hvordan sette gode rammer?

Om bevissthet rundt typen samtale og hvilken veiledningsform som passer til denne.

Se videoen i fullskjerm

Referanser:

De veiledningslike samtalene, artikkel

Veiledning; mer enn ord, fagbok

5. Hva kjennetegner god veiledning?

Om hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit? Veiledningsprosessens tre faser.

Se videoen i fullskjerm

Referanser:

Ledelse som kommunikasjon, arbeidsnotat

Systemisk veiledning i profesjonell praksis, fagbok

6. Hvilke spørsmål fremmer endring og utvikling?

Om hvilke spørreformer som egner seg til å utvide perspektivet i en prosessveiledning.

Se videoen i fullskjerm

Referanser:

Systemisk intervjumetodik, fagbok

7. Motstand og endringstrøtthet

Om hvilke tegn du skal se etter og hvilke verktøy du har i beredskapskassa. 

Se videoen i fullskjerm

Referanser:

Hvordan organisasjoner fungerer, fagbok

Hvordan organisasjoner fungerer, oppgaver

8. Fikk vi det til?

Om hva som er prosessveilederens rolle i avslutningen av prosjektet.

Se videoen i fullskjerm

Referanser:

Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon, kunnskapsnotat

Kontaktperson og relevante dokumenter

erik-hagaseth-haug.jpg

Erik Hagaseth Haug
Faglig ansvarlig for ressursen
Forsker 2, Senter for Omsorgsforskning, NTNU
Førsteamanuensis veiledning, Høgskolen i Innlandet