Verktøy og ressurser – Hverdagsrehablitering 

Publisert 07. juni 2016 | Sist oppdatert 04. mai 2020

Filmer

 • Oslo kommune, St. Hanshaugen bydel «Hjelp til selvhjelp» (varighet 5:07): Filmen viser hvordan Tordis har fått hverdagsrehabilitering etter et lårhalsbrudd, og hva som er forskjellen mellom hverdagsrehabilitering og tradisjonelle pleietjenester. Tordis har fått trening og klarer seg nå i hverdagen som før bruddet. https://www.youtube.com/watch?v=UGsuiDsKo_I

 • Oslo kommune, St. Hanshaugen bydel «Hverdagsrehabilitering» (5:27): Denne filmen viser et eksempel på hverdagsrehabilitering. Oddvar forteller at det som er viktig for han, er å «bli bedre i bevegelsene slik at han kan ta seg frem i terrenget». Etter hverdagsrehabiliteringen føler han seg mye bedre, er ikke så ustø lenger og kan nå reise på ferie. Det klarte han ikke året før. https://www.youtube.com/watch?v=b4rnJlS1ET8

 • Oslo kommune, «Hverdagsrehabilitering» (5:36): Filmen viser hvordan Bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune jobber med hverdagsrehabilitering for innbyggere i bydelen og hvorfor man satser på hverdagsrehabilitering. Filmen har eksempler på målsettinger som brukerne har satt seg og viser hvordan Gunvor på 94 år har hatt nytte av tjenesten. https://www.youtube.com/watch?v=Rf_CkoplA_Y

 • Oslo kommune, Helseetaten, «Hverdagsrehabilitering i Oslo. Motivasjon og mestring» (4:35): Filmen viser et eksempel på hverdagsrehabilitering. https://www.youtube.com/watch?v=sXA68soW1jE 

 • Stavanger kommune, «Hverdagsrehabilitering» (5:38): Filmen forklarer hva hverdagsrehabilitering er, og viser eksempler på hvordan hverdagsrehabiliteringen har vært for Benny (93), Anne Karin (73), Arvid (82) og Hans Rikard (71). https://www.youtube.com/watch?v=2NnkeQJm4Ic 

 • Høgskolen i Bergen (2:41): Filmen forklarer hva hverdagsrehabilitering er, og viser et eksempel fra et aktivitetsintervju med Birgit. Den beskriver også pågående følgeforskning på effekt av denne typen tjeneste. https://www.youtube.com/watch?v=M-XuSzxtu8s

 • Bergen kommune (6:07): Filmen beskriver hverdagsrehabilitering som «smart omsorg». Den viser hvordan hverdagsrehabiliteringsteamet vurderer aktuelle søkere til tjenesten og hvilke metoder som brukes i hverdagsrehabiliteringen. I tillegg får vi se hvordan Ella har satt sine egne mål for rehabiliteringen og hvordan hun har fått bedre funksjon gjennom prosessen med trening. https://www.youtube.com/watch?v=NNVVLCJcf6U

 • Helsedirektoratet og Stavanger kommune, Leve HELE LIVET (3:39): Filmen beskriver hva hverdagsrehabilitering er gjennom prosjektet Leve HELE LIVET og et eksempel der Knut (87) forteller om sin erfaring med hverdagsrehabilitering. https://www.youtube.com/watch?v=-LvgHiduj48 

 • Høgskolen i Bergen (2:41): Filmen forklarer hva hverdagsrehabilitering er, og viser et eksempel fra et aktivitetsintervju med Birgit. Den beskriver også pågående følgeforskning på effekt av denne typen tjeneste. https://www.youtube.com/watch?v=M-XuSzxtu8s

Nettsider 

E-læringsprogram, undervisningsopplegg og videreutdanninger

 • e-Learning: Reablement. Dette e-læringsprogrammet er utarbeidet av «The Social Care Institute for Excellence (SCIE)», en uavhengig organisasjon som driver kvalitetsforbedringsarbeid innen helse- og omsorgssektoren i Storbritannia. Programmet gir en innføring i hva hverdagsrehabilitering er og hva som skiller det fra tradisjonell pleie i hjemmet, samt hensikten med tjenesten og hvordan man kan utforme den. https://www.scie.org.uk/e-learning/reablement-care-workers/

 • Videreutdanning i hverdagsrehabilitering ved VID. Studiet kan tas som selvstendig emne (videreutdanning) eller innpasses i masterprogrammet Medborgerskap og samhandling. Studiet er basert på tre samlinger og gir 10 studiepoeng: https://www.vid.no/emner/hverdagsrehabilitering/
 • Helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre ved Høgskolen på Vestlandet. Dette studiet består av 60 studiepoeng fordelt på fire emner. I det ene emnet, Rehabiliterende arbeid med eldre, vektlegges hverdagsrehabilitering. https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/v60hre/

I tillegg finnes det flere videreutdanninger i rehabilitering ved høgskoler og universitet.

Tipshefter og idehåndbøker

«Hjemmetreneren» er skrevet av Liv Sundseth og selges av MedLex for kr 80,-. Heftet gir en generell innføring i hverdagsrehabilitering og om hvordan hjemmetreneren kan arbeide. Tanken er at hverdagsmestring Lengst mulig i eget liv – i eget hjem og Hverdagsrehabilitering vil styrke framtidens eldre, slik at de i større grad blir i stand til å mestre egen tilværelse. Heftet tar utgangspunkt i erfaringer fra Hverdagsrehabilitering i Bodø kommune.

«Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis». Skrevet av Bihl-Nielsen, Anja; Thomsen, Ole; Carlsson, Kittie; Jensen, Lilly; Worm, Vibeke Høy for Sosialstyrelsen i Danmark. Dette er en veileder som beskriver hvordan drive rehabilitering for eldre systematisk og målrettet. 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2014/~/media/E84FF80299EB4C06BF7F578CB420E2A4.ashx