Verktøy og ressurser knyttet til beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming

Publisert 02.november.2022 | Sist oppdatert 02.november.2022

KnowMe

Et kommunikasjonsverktøy som hjelper deg å forstå en persons ønsker og behov, og som gir vedkommende mulighet til å ta egne valg.

https://www.knowme.no/losningen/

Choice, Preference, and Disability

En fyldig og godt gjennomarbeidet bok om selvbestemmelse og beslutningsstøtte. Boken er skrevet av de fremste forskerne på feltet.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-35683-5

Nasjonal veileder

Helsedirektoratets nasjonale veileder for «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming».

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming

Kunnskapsbanken

I Kunnskapsbanken fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til tjenester for personer med utviklingshemming.

https://naku.no/kunnskapsbanken/myndiggj%C3%B8rende-prosesser-ved-melhus-arbeidssenter

Slik vil jeg ha det!

Et praktisk arbeidshefte om selvbestemmelse, selvhevdelse og det å si fra når en mottar hjelp hjemme i private hjem.

https://naku.no/sites/default/files/files/hefte.pdf

Utvikling

Et temanummer av magasinet til NAKU som blant annet handler om rettssikkerheten til personer med utviklingshemming.

https://naku.no/sites/default/files/attachments/nr4_2016web.pdf

Arbeidsdeltakelse

En sak fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming om Oslo kommune som satser på arbeidsdeltakelse fro utviklingshemmede.

https://naku.no/aktivitet/oslo-kommune-satser-p%C3%A5-arbeidsdeltakelse-utviklingshemmede

Listening to those rarely heard

En video om personer med dyp og alvorlig utviklingshemming.

https://vimeo.com/21176882

Enabling risk

En engelskspråklig læringsnettside med flere ulike moduler som dreiser seg om risikovurdering og om å framheve det positive.

https://www.enablingriskresource.com.au/

Kartleggingsbanken.no

Ulike kartleggingsverktøy for å avdekke personens ressurser, interesser og ferdigheter, men også kognitive, somatiske og psykiske utfordringer.

https://stiftelsensor.no/kompetanse/kartleggingsbank