Verktøy og ressurser knyttet til fall og pasientsikkerhet

Publisert 04.februar.2014 | Sist oppdatert 15.april.2020

Her finner du ulike verktøy og ressurser som kan være nyttige i arbeidet med fall og pasientsikkerhet.

E-læringskurs om fall og fallforebygging, utviklet av Helse Vest:

https://e-laering.ihelse.net/kurskatalog/fall_og_fallforebygging/landing-page-velg-maalgruppe.html

Flytskjema for forebygging av fall, pasientsikkerhetsprogrammet / Helsedirektoratet:

https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsområder/_attachment/3191?_download=false&_ts=14be0c37852

Driverdiagram for forebygging av fall, pasientsikkerhetsprogrammet / Helsedirektoratet:

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/forebygging-av-fall-i-helseinstitusjoner/_/attachment/inline/c7acaa22-74f0-42f3-b87f-e939e296bae2:c3f4a1ddf0c9e679bb6df567ec582b2586af8013/driverdiagram-for-forebygging-av-fall.pdf

Fallforebygging. Noen brukerhistorier:

https://www.youtube.com/watch?v=mvxbaltxuWU