Verktøy og ressurser knyttet til forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre

Publisert 28.januar.2015 | Sist oppdatert 20.november.2020

Vi henviser her til veiledningsmateriellet om forebyggende hjemmebesøk fra Helsedirektoratet:

Om å etablere besøkene: https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesok/etablere-forebyggende-hjemmebesok-i-kommunen

Om å gjennomføre besøkene: https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesok/gjennomfore-forebyggende-hjemmebesok-i-kommunen

Om rundskriv til kommunene, brukerreise og video: https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesok)

Idehåndbok med anbefalinger: http://hdl.handle.net/11250/2479106