Verktøy og ressurser knyttet til kvalitet i tjenester til voksne personer med alvorlig/dyp utviklingshemming

Ressurser til å kartlegge kommunikasjon

Ressurser til å kartlegge interesser, livshistorie etc.

Ressurser til å kartlegge smerte og ubehag

Apper

Internasjonale nettressurser om kvalitet

Faglige rammeverk

Publisert 26. april 2023 | Sist oppdatert 01. februar 2024