Verktøy og ressurser knyttet til underernæring og pasientsikkerhet

Publiseringsdato 19.02.2019

Verktøy og ressurser

E-læringskurs - underernæring

https://e-laering.ihelse.net/kurs/underernaering/start.aspx

 

«Maten e god den, de e‘kje da» - En opplæringsfilm om ernæring

https://vimeo.com/107032713

 

Kostkofferten. Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal

https://www.youtube.com/watch?v=0RvrJac5BJs

 

Middag på sykehjem. Film: Sykehjemsetaten i Oslo kommune

https://www.youtube.com/watch?v=kpTraiEpz6s

 

Kompetansebroen. Forebygging og behandling av underernæring

https://www.kompetansebroen.no/article/forebygging-og-behandling-av-underernaering/

 

Kompetansebroen. Underernæring

https://www.kompetansebroen.no/modul/underernaering/

 

«Appetitt på livet» - Åfjord

https://www.bing.com/videos/search?q=film+om+underern%c3%a6ring&view=detail&mid=FB65FF485ED8BD1D16E1FB65FF485ED8BD1D16E1&FORM=VIRE

 

«Nok og riktig mat» Fullstendig ernæringsscreening av en beboer

https://www.bing.com/videos/search?q=film+om+underern%c3%a6ring&view=detail&mid=4FE5870561B4749B9EFE4FE5870561B4749B9EFE&FORM=VIRE

 

PechaKucha: «Underernæring og eldre»

https://www.bing.com/videos/search?q=film+om+underern%c3%a6ring&view=detail&mid=35B0DDABC7EB705E056835B0DDABC7EB705E0568&FORM=VIRE