Verktøy og ressurser velferdsteknologi

Publisert 01. januar 2019 | Sist oppdatert 22. april 2020

Noen sentrale dokumenter

Velferdsteknologiens ABC – Lovverk og etikk

Helsedirektoratet, 2016

Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger

Helsedirektoratet, 2015

Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger

Helsedirektoratet, 2017

Meld. St. nr. 29 (2012–2013) «Morgendagens omsorg»

Helse- og omsorgsdepartementet, 2013

NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg»

Helse og omsorgsdepartementet, 2011

Fagrapport om velferdsteknologi

Helsedirektoratet et al., 2012

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Teknologirådet, 2009 

Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre - erfaringer fra 2016

Ehealthresearch, Johnsen, 2016

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi Helsedirektoratet, 2020