Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

​​​​​​​ Behandling av matallergi

Allergenspesifikk immunterapi ved matallergi

Det har de senere år vært stor interesse rundt immunterapi som behandling ved matallergi. Subkutan, sublingual, epikutan og oral administrasjon har vært forsøkt. På bakgrunn av bivirkninger, uklarhet rundt hva som er optimal behandlingsprotokoll, hvilke pasienter som vil ha nytte av behandlingen og usikkerhet rundt varighet av effekt av behandling, er behandlingen foreløpig ikke klar for å implementeres i det generelle behandlingstilbudet. Det er imidlertid utviklet et kommersielt produkt for oral immunterapi ved peanøttallergi, og under utvikling et produkt for epikutan immunterapi ved peanøttallergi, som kan bli aktuell behandling.